За авторката

В началото на академичната си кариера Джулия Бъкройд завършва и преподава история на Шотландия в няколко университета – Св. Андрюз, МакМастър, Онтарио, Кеймбридж и Оксфорд. В средата на трийсетте си години тя се обучава за психологически съветник в Бъркбек Колидж към Лондонския университет (Birkbeck College, University of London), а след това – за психотерапевт към Сдружението на психотерапевтите. Това обучение е в сферата на психоаналитичното консултиране и психоаналитичната психотерапия, но впоследствие Бъкройд се запознава задълбочено и с други терапевтични модалности и сега определя себе си като интегративен терапевт. Тя цени огромния скок в познанието и разбирането, който се случва в психотерапевтичния свят благодарение на развитието на Теорията за привързаността, напредъка на невронауката, приноса на психотелесната психотерапия, значителното усъвършенстване на подходите към травмата, както и новостите, предложени от когнитивните терапевти. Нейната работа в полето на проблемното хранене се стреми да се възползва от всички тези научни влияния. Първата ѝ консултантска работа (1984 – 1989 г.) е като Студентски психологически съветник в Лондонското висше училище по съвременен танц (London Contemporary Dance School, LCDS). Точно там Бъкройд за първи път проявява интерес към проблемите на храненето. По-късно (1990 – 1994 г.) тя води изцяло частна практика, като основно се занимава с хора с хранителни разстройства.

От 1994 до 2008 г. Джулия Бъкройд работи в Хертфордширския университет (University of Hertfordshire, UH), където от 1999 г. започва активни изследвания в областта на хранителните разстройства и затлъстяването. През 2002 г. тя става професор по психологическо консултиране. В тази си роля тя създава Изследователски център по затлъстяване и хранителни разстройства към Хертфордширския университет. От 2008 г. като почетен професор тя продължава да развива своите идеи, да изнася лекции и да провежда уъркшопи из цяла Великобритания.

Джулия Бъкройд е разработила две програми (с практически ръководства към тях), които стъпват и обхващат нейната философия за проблемното хранене. Първата – Управление на теглото за сериозно затлъстели хора – е разработена за нуждите на Националната служба по здравеопазване специално за пациенти с индекс на телесната маса 35 или по-висок.