Скрийнинг тест

Тестът е създаден във връзка с Първия световен ден за действия срещу хранителните разстройства – 2.06.2016 #WeDoAct

Автор на теста е Детелина Стаменова, www.detelinastamenova.com

 

1.На каква възраст сте?

1 out of 14