Опасните навици на тийнейджърите – и това, което родителите им не знаят за тях

Повечето малки деца се хранят с това, което се сервира в детското заведение или с домашна храна, когато обаче децата станат тийнейджъри, начинът на хранене се променя – те започват по-често се хранят извън дома си с приятели, въпреки че за много от тях вечерята в къщи си остава най-голямото ядене за деня. Храненето навън – в заведения за бърза закуска, кафенета, пицарии и дори училищен бюфет им доставя удоволствие и поражда чувство за независимост.

Във възрастовата категория 6-19 години последните налични данни показват, че с наднормено тегло са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване – 12,7%. Сравнението установява тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България.

Тийнейджърските години са свързани с проблеми на самооценката, критичното възприемане на собствената личност и съобразяването с мнението на околните. Особено податливи на такива настроения са девойките.

Дилемата на много млади жени е, че от една искат да е слаби или по-слаби, за да отговарят на общоприетите  изисквания, но ако е нещастно или притеснено от нещо, търси утеха в храната. Или пък просто обича да си хапва и му е трудно да намали яденето. Но ако иска да стройно, с приятна фигура, трябва да си създаде нови навици за хранене. В противен случай непременно ще надебелее.

Проучвания в други страни показват, че сред деветнайсетгодишните момичета едно на всеки три е пазило поне веднъж диета, едно от три се тъпче от време на време, едно на седем – всяка седмица, едно на осем е с наднормено тегло, едно от двайсет и пет има булимия невроза, а едно от 500 страда от анорексия невроза.

По данни от специализирания печат в България общо 150 000 момичета страдат от анорексия и булимия. Най-рисковата група е между 12 и 18 години. Това показва, че съществува риск едно на 250 момичета да се разболее.

 

В десети клас само 26,2% от ученичките закусват в домашна обстановка. Причините за това могат да бъдат различни – липса на утвърден навик за закусване. Закусването в училищния бюфет или близки заведения по презумпция е нездравословно заради незадоволителното качество и асортимент на предлаганите там закуски. Що се отнася до обедното хранене, една четвърт – 24,5% от момичетата обядват нещо в заведение за бързо хранене, а други 26,6% по-често изобщо не обядват. Нередовното хранене, особено сутрин и на обяд, може да доведе до здравни неблагополучия като гастрити, язви, прилошаване, влошена концентрация, а при отложено хранене често се стига до преяждане. Една четвърт от анкетираните се придържат към нездравословен модел на хранене, като пропускат обяда

 

Междинните хранения на ученичките очертават две доминиращи тенденции – избор на напълно здравословни храни и избор на храни от групата на нездравословните. Шоколадът като единственото сладкарско изделие, което притежава и истински положителни въздействия, също е застъпен като подкрепяща храна за междинните хранения

 

Добра е тенденцията за редовна консумацията на плодове, поне един път дневно от 49,2% от ученичките. За двукратен прием на плодове през деня съобщават 30,5% от анкетираните. Около една пета – 18,4% приемат плодове от време на време. Подобна е тенденцията зеленчуците и салатите да участват редовно в менюто на десетокласничките.

 

По-скоро са изключение респондентите, които знаят своя индекс телесна маса, както и формулата за изчисляването му, докато 93% не са запознати. Информирането на учениците за този показател и формулата за изчисляването му би било полезно и същевременнно не изисква големи ресурси и усилия

Една трета от десетокласничките не спортуват.

 

Около една четвърт – 23,4% от анкетираните са с наднормено тегло, а 3,2% се самооценяват като доста пълни.

 

Непреодолимо влечение към храната изпитват често 29,2% от респондентите, а 30% – когато са под нервно напрежение, което, разбира се, е предпоставка за преяждане.

 

Често прекаляват с количества храна 18% от анкетираните десетокласнички, което, от своя страна, е риск за развитие на булимични състояния, а 28% изпитват винаги чувство на вина след това.

 

Повръщането след преяждане като индикатор за булимични състояния е посочено от 9,2% от анкетираните, докато умишленото предизвикване на разстройство с цел по-бързо освобождаване от храната се е случвало на 3,4% от анкетираните.

Често и редовно спазват драстични диети за отслабване 15,8% от анкетираните момичета и това е доста висок относителен дял. С инструментите на това проучване не можем да определим в кои случаи диетите са сигнал за анорексични нагласи. Задачите на здравната промоция са да изгради знания и убеждения у тийнейджърите, че при системно здравословно хранене и двигателна активност диетите са излишни, а себеприемането и добрата самооценка са сигурна защита срещу анорексиите.

 

Една пета – 22,1% от анкетираните отделят специално време и внимание, за да контролират това, с което се хранят – факт, който е положителен, стига да не е продиктуван от мания за отслабване или от орторексия. /състояние, което се изразява в мания за здравословен начин на хранене, но в крайните си прояви е опасно за здравето/

 

 

Една шеста – 12,6% от анкетираните са приемали хранителни добавки за отслабване или за предпазване от напълняване. Както е известно, възрастта на 17-годишните е много трудна от гледна точка на себеприемането и изграждането на добра и положителна самооценка. Източник на негативни чувства може да бъде нехаресването на собственото тяло, както и стремежът да се следват недостижими образци. Проблемът е, че понякога, особено по линия на он-лайн магазините, се рекламират и предлагат хранителни добавки за редуциране на телесното тегло, които могат да бъдат вредни и дори опасни

Източник: Пр на Риокоз-София