Булимия

Булимия нервоза (според Международната класификация на болестите, Х ревизия (МКБ – 10) – извадки от документа)

Булимия нервоза представлява синдром, характеризиращ се с повтарящи се пристъпи на преяждане, при което мисълта на пациента е изцяло ангажирана с контрола на телесното тегло, и го кара да използва крайни мерки за ограничаване на „затлъстяващите“ ефекти от погълнатата храна. Нарушението може да се разглежда като последица от персистираща анорексия нервоза (въпреки че и обратната последователност също е възможна). Повтарящото се повръщане може да доведе до нарушения на електролитния баланс (хипокалиемия, хипонатриемия, хипохлоремия), както и до някои телесни усложнения (тетания, епилептични гърчове, аритмия, мускулна слабост) и последваща остра загуба на тегло.

За поставяне на диагноза трябва да са изпълнени всички следващи условия:
непрекъсната свръхангажираност по отношение на яденето, непреодолимо влечение към храната и пациентът е склонен към епизоди на преяждане, като консумира голямо количество храна за кратко време;
пациентът прави опит да противодейства на напълняването от погълнатата храна, посредством едно или няколко от следните средства: предизвикано повръщане, злоупотреба със слабителни средства, редуващи се периоди на гладуване, приемане на лекарства за подтискане на апетита, тироидни препарати или диуретици;
налице е болестен страх от напълняване и пациентът си определя строго ограничено нормативно тегло, доста под нивото на това преди началото на симптоматиката.

Характерни са емоционална лабилност, раздразнителност, тревожност, траен депресивитет, нарушения на съня и др.