9 истини за хранителните разстройства

plate01

Деветте истини за хранителните разстройства бяха публикувани през 2015 от AED (Академията за хранителни разстройства, САЩ) като съвместна разработка с д-р Синтия Булик, водещ психотерапевт в САЩ, и после бяха разпространени чрез мрежата от основните организации, които се занимават с хранителни разстройства. По-късно бяха публикувани на много езици.

 

№1 Много хора с хранителни разстройства изглеждат напълно здрави, а всъщност са тежко болни.

№2 Семействата на хората с хранителни разстройства може да нямат нищо общо с болеста и да помогнат много за преодоляването й.

№3 Хранителното разстройство е сериозна здравословна криза, която пречи на личния и семейния живот.

№4 Хранителните разстройства не са съзнателно направен избор, а сериозна болест

№5 Хранителните разстройства засягат хора от всякаква възраст, пол, етнос, раса, тип тяло и тегло, сексуална ориентация и социално-икономически статус

№6 Хранителните разстройства носят висок риск от суицид (самоубийство) и медицински усложнения.

№7 Гените, но също и заобикалящата среда играят важна роля в „отключването“ на хранителните разстройства.

№8 Само гените не определят възникването на хранителни разстройства

№9 Пълно възстановяване след хранително разстройство е възможно. Ранното разпознаване и лечение са важни за това.източник: Академия за хранителни разстройства (АЕD), първи източник на български